• หน้าแรก

  • ทั่วไป

  • สัมมนาแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ภายใต้แนวคิดเรื่องระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน

  • หน้าแรก

  • ทั่วไป

  • สัมมนาแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ภายใต้แนวคิดเรื่องระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน

สัมมนาแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ภายใต้แนวคิดเรื่องระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน

       คุณฉันทนา สืบสิน นายก และคุณวิภา ลี้ตระกูลนำชัย อุปนายกวิชาการ สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย ขอขอบคุณคุณพัฒนพงศ์ อิทธิผลิน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบ และคุณสุทัศน์ เวชพานิช Head of Business Audit-Chemical Business เอสซีจี ที่ได้เชิญเข้าร่วมงาน SD Symposium Bangkok 2018 เวทีสัมมนาแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ภายใต้แนวคิดเรื่องระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ CIRCULAR ECONOMY “THE FUTURE WE CREATE” เมื่อวันจันทร์ที่ 9 ก.ค 2561 : ณ. Athenee Hotel Bangkok เวลา 8.30-15.30 น.
งานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ สนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนพฤติกรรมการผลิตและบริโภค ประสานความร่วมมือกันของทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ และผู้บริโภค ซึ่งจะเป็นกลไกหนึ่งที่จะช่วยเตรียมความพร้อมและขับเคลื่อนให้ประเทศไทยก้าวสู่ระบบเศรษฐกิจตามแนวคิด Circular Economy เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป
       ทั้งนี้ สมาคมฯ ยินดีร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยผลักดัน เสริมสร้างความรู้ เกี่ยวกับ Circular Economy เพื่อให้ตรวจสอบภายในเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดการพัฒนาความยั่งยืนขององค์กร

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์