ใบสมัครอบรม ปี 2562

ใบสมัครอบรม ปี 2562

ใบสมัครอบรม ปี2562

หลักสูตรอบรม ปี 2562 ช่วงเวลาการอบรม ปี 2562
 • Control Self-Assessment : An Introduction

21-22 กุมภาพันธ์ 2562

SOLD OUT

 • Audit Program Development

5 เมษายน 2562

SOLD OUT

6 กันยายน 2562

SOLD OUT

 • Audit Report Writing

9-10 เมษายน 2562

SOLD OUT

2-3 ตุลาคม 2562

SOLD OUT

 • Audit Working Paper and Audit Evidence

6 กุมภาพันธ์ 2562

SOLD OUT

 • Compliance and Compliance Audit

 3 สิงหาคม 2562

SOLD OUT

9 พฤศจิกายน 2562

SOLD OUT

 • Ethical Audit

13 มิถุนายน 2562

SOLD OUT

15 พฤศจิกายน 2562

เเจ้งยกเลิก โดย สตท.

 • Fundamentals for New Auditor

6-8,11-14 มีนาคม 2562

SOLD OUT

2-5,8-10 กรกฎาคม 2562

SOLD OUT

12-15,18-20 พฤศจิกายน 2562
SOLD OUT

 • Internal Audit Procedures

25-26 กุมภาพันธ์ 2562

SOLD OUT

6-7 สิงหาคม 2562

SOLD OUT

 • Sampling for Internal Auditors
7-8 พฤษภาคม 2562

แจ้งเลื่อนโดย สตท.

11-12 พฤษภาคม 2562

22-23 ตุลาคม 2562

เเจ้งยกเลิก โดย สตท.

 • Audit Manager Tools and Techniques

20-23 สิงหาคม 2562

SOLD OUT

 • Auditor-in-charge Tools and Techniques

14-17 พฤษภาคม 2562

SOLD OUT

 • Consulting Activities, Skills, Attitudes

18-19 มิถุนายน 2562

SOLD OUT

 • Control Self-assessment : Facilitation Skills

17-18 ตุลาคม 2562

SOLD OUT

 • Leadership Skill for Auditors

17-20 ธันวาคม 2562

SOLD OUT

 • Quality Assurance and Improvement Program (QAIP)

24-26 เมษายน 2562

SOLD OUT

เลื่อนอบรมจากวันที่ 11-13/9/62

แจ้งเลื่อนโดย สตท.

เป็นวันที่ 19-21 กันยายน 2562

SOLD OUT

 • Analytical Thinking for Professional Internal Auditor

21-22 มีนาคม 2562

แจ้งเลื่อนโดย สตท.

1-2 เมษายน 2562

SOLD OUT

3-4 ธันวาคม 2562

SOLD OUT

 • Fraud Audit

27-29 มีนาคม 2562

SOLD OUT

4-6 มิถุนายน 2562

SOLD OUT

 • Risk Based Audit
22-23 พฤษภาคม 2562

แจ้งเลื่อนโดย สตท.

14-15 มิถุนายน 2562

SOLD OUT

26-27 กันยายน 2562

แจ้งเลื่อนโดย สตท.

4-5 ตุลาคม 2562

SOLD OUT

 • Financial Auditing for Internal Auditors or Non Accountants

29-30 พฤษภาคม 2562

SOLD OUT

27-28 พฤศจิกายน 2562

SOLD OUT

Highlight IIAT Annual Conference 2019

ฝากประชาสัมพันธ์

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์