ใบสมัครอบรม ปี 2562

ใบสมัครอบรม ปี2562

หลักสูตรอบรม ปี 2562 ช่วงเวลาการอบรม ปี 2562
 • Control Self-Assessment : An Introduction
24-25 มกราคม 2562
 • Audit Program Development
5 เมษายน 2562 6 กันยายน 2562
 • Audit Report Writing
9-10 เมษายน 2562 2-3 ตุลาคม 2562
 • Audit Working Paper and Audit Evidence
6 กุมภาพันธ์ 2562
 • Compliance and Compliance Audit
25 กรกฎาคม 2562 5 พฤศจิกายน 2562
 • Ethical Audit
13 มิถุนายน 2562 15 พฤศจิกายน 2562
 • Fundamentals for New Auditor
6-8,11-14 มีนาคม 2562 2-5,8-10 กรกฎาคม 2562

12-15,18-20 พฤศจิกายน 2562

 • Internal Audit Procedures
25-26 กุมภาพันธ์ 2562 6-7 สิงหาคม 2562
 • Sampling for Internal Auditors
7-8 พฤษภาคม 2562 22-23 ตุลาคม 2562
 • Audit Manager Tools and Techniques
20-23 สิงหาคม 2562
 • Auditor-in-charge Tools and Techniques
16-17 พฤษภาคม 2562
 • Consulting Activities, Skills, Attitudes
18-19 มิถุนายน 2562
 • Control Self-assessment : Facilitation Skills
17-18 ตุลาคม 2562
 • Leadership Skill for Auditors
17-20 ธันวาคม 2562
 • Quality Assurance and Improvement Program (QAIP)
24-26 เมษายน 2562 11-13 กันยายน 2562
 • Analytical Thinking for Professional Internal Auditor
21-22 มีนาคม 2562 3-4 ธันวาคม 2562
 • Fraud Audit
27-29 มีนาคม 2562 4-6 มิถุนายน 2562
 • Risk Based Audit
22-23 พฤษภาคม 2562 26-27 กันยายน 2562
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์