ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ CPIAT ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ CPIAT ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562

------------------------------

รายชื่อโครงสร้างหลักสูตรเดิม

  1. รายชื่อผู้สอบ PART 1
  2. รายชื่อผู้สอบ PART 2

------------------------------

รายชื่อโครงสร้างหลักสูตรใหม่

  1. รายชื่อผู้สอบ PART 1
  2. รายชื่อผู้สอบ PART 2
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์