ข่าวจาก IIA

ข่าวจาก IIA

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก IIA Global

1.การยื่นขอ Internal Auditor Practitioner (IAP)

ค่าธรรมเนียม

Member

Non-member

- Application fee

115 USD

230 USD

- CIA Part 1

280 USD

395 USD

- ยื่นเป็น Internal Audit Practitioner **

65 USD

115 USD

Who is eligible to apply?

เอกสารสำหรับผู้ที่จะสอบครั้งแรก

--------------------------------------------------------------------------

2. การยกเว้นค่าธรรมเนียมสอบครั้งแรก ของวุฒิบัตรสากล CIA

           CIA Application Fee Waiver in March  

     IIA ยกเว้นค่าธรรมเนียมการสอบครั้งแรก (Application fee)

- Member $115

- Non-member $230

ส่งใบสมัครและชำระเงิน ระหว่างวันที่ 1 - 24 มีนาคม 2562 เท่านั้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

อีเมล์ academic@theiiat.or.th หรือโทร. 02-7129124 ต่อ 109 (วัชระ) มือถือ 084-0884063

โพสต์เมื่อ :
2562-02-11
 3328
ผู้เข้าชม

Highlight IIAT Annual Conference 2019

ฝากประชาสัมพันธ์

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์