Education

22 รายการ
โพสต์เมื่อ : 
2560-02-24
สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย ประกาศ รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตร ประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในของประเทศไทย (CPIAT) รุ่นที่ 50
1811 ผู้เข้าชม
โพสต์เมื่อ : 
2560-02-07
2461 ผู้เข้าชม
โพสต์เมื่อ : 
2560-02-07
ด่วน ติว CIA Part 1 รุ่นที่ 4 รุ่นสุดท้าย ก่อนปรับราคาค่าสอบทั่วโลก #สมัครติวพร้อมสมัครสอบ รับส่วนลดค่าสอบ 10% #พร้อมรับสิทธิ์ติวฟรีครั้งหน้า ตามเงื่อนไข #ผู้ถือวุฒิบัตรCPIAT เก็บได้ 14 CPE นะคะ
1596 ผู้เข้าชม
โพสต์เมื่อ : 
2560-01-18
สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทยเปิดรับสมัครหลักสูตร Fraud Audit (การตรวจสอบทุจริต)
2104 ผู้เข้าชม
โพสต์เมื่อ : 
2559-11-24
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการเสวนาคลีนิกไอเอ หัวข้อ “From Good to Great Branding IA” เทคนิคการ Branding งานตรวจสอบภายใน ให้ได้รับการยอมรับเป็น Trusted Advisor
2415 ผู้เข้าชม
โพสต์เมื่อ : 
2559-11-17
International Conference 2017 Coming to Sydney!
1296 ผู้เข้าชม
โพสต์เมื่อ : 
2559-11-09
ขอเรียนเชิญสมาชิกทุกท่านเข้าร่วมงาน ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00-12.00 น. ห้องกรองทอง ชั้น 2 โรงแรมอะริสตั้น ซ.สุขุมวิท 24 ถ.สุขุมวิท เขตคลองเตย กรุงเทพฯ
897 ผู้เข้าชม
โพสต์เมื่อ : 
2559-11-07
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมเสวนา
2547 ผู้เข้าชม
โพสต์เมื่อ : 
2559-11-04
โครงการติวสอบ CPIAT ครั้งที่ 1/60
2369 ผู้เข้าชม
โพสต์เมื่อ : 
2559-10-31
สัมมนาวิชาชีพตรวจสอบภายในและการตรวจสอบระบบสารสนเทศ “IA Day: The Power of Professional Alliances”
2702 ผู้เข้าชม
โพสต์เมื่อ : 
2559-10-05
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมเสวนาคลินิกไอเอ ครั้งที่ 10/2559 หัวข้อ “Building the Risk - Based Audit Plan and Appropriate IA KPIs”
3161 ผู้เข้าชม
โพสต์เมื่อ : 
2559-10-04
Asian Confederation of Institutes of Internal Auditors (ACIIA) Conference 2016 ณ Marina Bay Sands, Sands Expo & Convention Centre, Singapore ระหว่างวันที่ 17 – 18 พฤศจิกายน 2559
1428 ผู้เข้าชม
โพสต์เมื่อ : 
2559-09-26
ประกาศผลสอบ CPIAT ครั้งที่ 2/2559
4084 ผู้เข้าชม
โพสต์เมื่อ : 
2559-09-22
เทปบันทึกภาพ พร้อมเอกสารประกอบ งานสัมมนาพิเศษ “ผู้ตรวจสอบภายใน: กลไกสำคัญในการกำกับดูแลและการสร้างคุณค่าเพิ่มทางธุรกิจ”
1129 ผู้เข้าชม
โพสต์เมื่อ : 
2559-09-19
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ CAE Forum 2016
1506 ผู้เข้าชม
โพสต์เมื่อ : 
2559-09-05
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมเสวนาคลินิกไอเอ ครั้งที่ 9/2559 หัวข้อ “COSO Road to Success”
3092 ผู้เข้าชม
โพสต์เมื่อ : 
2559-08-23
ประกาศรับสมัคร หลักสูตร การบริหารหน่วยงานตรวจสอบภายใน เริ่มอบรมวันที่ 6-7 กันยายน 2559
1305 ผู้เข้าชม
โพสต์เมื่อ : 
2559-08-04
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการเสวนา
3021 ผู้เข้าชม
โพสต์เมื่อ : 
2559-07-17
22722 ผู้เข้าชม
โพสต์เมื่อ : 
2559-04-27
614 ผู้เข้าชม
15631 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์