เกี่ยวกับสมาคม

9 รายการ
โพสต์เมื่อ : 
2559-04-27
3566 ผู้เข้าชม
โพสต์เมื่อ : 
2559-04-27
5097 ผู้เข้าชม
โพสต์เมื่อ : 
2559-03-30
สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย (สตท.) เป็นองค์กรวิชาชีพที่ไม่แสวงหาผลกำไร ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 2531 โดยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบภายในทั้งจากภาคราชการและภาคธุรกิจเอกชน
6112 ผู้เข้าชม
โพสต์เมื่อ : 
2560-09-14
1043 ผู้เข้าชม
22537 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์