เกี่ยวกับสมาคม

11 รายการ
โพสเมื่อ : 
2559-04-27
2196 ผู้เข้าชม
โพสเมื่อ : 
2559-04-27
1287 ผู้เข้าชม
โพสเมื่อ : 
2559-04-27
3181 ผู้เข้าชม
โพสเมื่อ : 
2559-03-30
สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย (สตท.) เป็นองค์กรวิชาชีพที่ไม่แสวงหาผลกำไร ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 2531 โดยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบภายในทั้งจากภาคราชการและภาคธุรกิจเอกชน
3785 ผู้เข้าชม
12624 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์