เกี่ยวกับสมาคม

11 รายการ
โพสเมื่อ : 
2016-04-27
1955 ผู้เข้าชม
โพสเมื่อ : 
2016-04-27
1104 ผู้เข้าชม
โพสเมื่อ : 
2016-04-27
2699 ผู้เข้าชม
โพสเมื่อ : 
2016-03-30
สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย (สตท.) เป็นองค์กรวิชาชีพที่ไม่แสวงหาผลกำไร ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 2531 โดยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบภายในทั้งจากภาคราชการและภาคธุรกิจเอกชน
3321 ผู้เข้าชม
10998 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์