IA Clinic

7 รายการ
โพสเมื่อ : 
2017-02-03
คลีนิค ไอเอ ครั้งที่ 2/2560 "Getting Started With GEIT: A Primer for Implementing Governance of Enterprise IT"
2489 ผู้เข้าชม
โพสเมื่อ : 
2017-01-05
โครงการเสวนาคลินิกไอเอ ครั้งที่ 1/2560 “Top risks 2017 ” ความเสี่ยงที่ว่า High ป้องกันได้ถ้ารู้ทัน จากมุมมองของนายกสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย และ นายกสมาคมผู้ตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศ-ภาคพื้นกรุงเทพฯ ISACA Bangkok
2161 ผู้เข้าชม
โพสเมื่อ : 
2016-11-24
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการเสวนาคลีนิกไอเอ หัวข้อ “From Good to Great Branding IA” เทคนิคการ Branding งานตรวจสอบภายใน ให้ได้รับการยอมรับเป็น Trusted Advisor
2150 ผู้เข้าชม
โพสเมื่อ : 
2016-11-07
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมเสวนา
2306 ผู้เข้าชม
โพสเมื่อ : 
2016-10-05
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมเสวนาคลินิกไอเอ ครั้งที่ 10/2559 หัวข้อ “Building the Risk - Based Audit Plan and Appropriate IA KPIs”
2950 ผู้เข้าชม
โพสเมื่อ : 
2016-09-05
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมเสวนาคลินิกไอเอ ครั้งที่ 9/2559 หัวข้อ “COSO Road to Success”
2866 ผู้เข้าชม
โพสเมื่อ : 
2016-08-04
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการเสวนา
2766 ผู้เข้าชม
6497 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์