IA Clinic

5 รายการ
โพสต์เมื่อ : 
2559-11-24
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการเสวนาคลีนิกไอเอ หัวข้อ “From Good to Great Branding IA” เทคนิคการ Branding งานตรวจสอบภายใน ให้ได้รับการยอมรับเป็น Trusted Advisor
2423 ผู้เข้าชม
โพสต์เมื่อ : 
2559-11-07
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมเสวนา
2550 ผู้เข้าชม
โพสต์เมื่อ : 
2559-10-05
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมเสวนาคลินิกไอเอ ครั้งที่ 10/2559 หัวข้อ “Building the Risk - Based Audit Plan and Appropriate IA KPIs”
3164 ผู้เข้าชม
โพสต์เมื่อ : 
2559-09-05
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมเสวนาคลินิกไอเอ ครั้งที่ 9/2559 หัวข้อ “COSO Road to Success”
3098 ผู้เข้าชม
โพสต์เมื่อ : 
2559-08-04
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการเสวนา
3028 ผู้เข้าชม
8225 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์