รายการบทความที่ค้นหา

47 รายการ
โพสต์เมื่อ : 
2559-04-27
5256 ผู้เข้าชม
โพสต์เมื่อ : 
2559-04-27
6782 ผู้เข้าชม
โพสต์เมื่อ : 
2559-04-27
9649 ผู้เข้าชม
โพสต์เมื่อ : 
2559-04-27
54090 ผู้เข้าชม
โพสต์เมื่อ : 
2559-04-27
45081 ผู้เข้าชม
โพสต์เมื่อ : 
2559-03-30
1 จุลสาร “ผู้ตรวจสอบภายใน” จำนวน 4 เล่ม ต่อ ปี 2 จดหมายข่าว จำนวน 8 ฉบับ ต่อ ปี 3 เป็นแหล่งกลางในการเผยแพร่ผลงานข้อคิดเห็นของสมาชิกให้กว้างขวางออกไปเพื่อที่จะเป็นการยกระดับวิชาชีพ
25684 ผู้เข้าชม
โพสต์เมื่อ : 
2559-03-30
สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย (สตท.) เป็นองค์กรวิชาชีพที่ไม่แสวงหาผลกำไร ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 2531 โดยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบภายในทั้งจากภาคราชการและภาคธุรกิจเอกชน
7344 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์