รายการบทความที่ค้นหา

รายการบทความที่ค้นหา

47 รายการ
โพสต์เมื่อ : 
2559-04-27
5990 ผู้เข้าชม
โพสต์เมื่อ : 
2559-04-27
7685 ผู้เข้าชม
โพสต์เมื่อ : 
2559-04-27
11325 ผู้เข้าชม
โพสต์เมื่อ : 
2559-04-27
64226 ผู้เข้าชม
โพสต์เมื่อ : 
2559-04-27
52492 ผู้เข้าชม
โพสต์เมื่อ : 
2559-03-30
1 จุลสาร “ผู้ตรวจสอบภายใน” จำนวน 4 เล่ม ต่อ ปี 2 จดหมายข่าว จำนวน 8 ฉบับ ต่อ ปี 3 เป็นแหล่งกลางในการเผยแพร่ผลงานข้อคิดเห็นของสมาชิกให้กว้างขวางออกไปเพื่อที่จะเป็นการยกระดับวิชาชีพ
29716 ผู้เข้าชม
โพสต์เมื่อ : 
2559-03-30
สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย (สตท.) เป็นองค์กรวิชาชีพที่ไม่แสวงหาผลกำไร ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 2531 โดยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบภายในทั้งจากภาคราชการและภาคธุรกิจเอกชน
8491 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์