รายการบทความที่ค้นหา

รายการบทความที่ค้นหา

60 รายการ
โพสต์เมื่อ : 
2561-06-12
6251 ผู้เข้าชม
โพสต์เมื่อ : 
2561-02-12
6162 ผู้เข้าชม
โพสต์เมื่อ : 
2559-10-03
การสะสมชั่วโมง CPE CPIAT
23162 ผู้เข้าชม
โพสต์เมื่อ : 
2559-08-09
การสะสมชั่วโมง CPE
15154 ผู้เข้าชม
โพสต์เมื่อ : 
2559-08-09
3704 ผู้เข้าชม
โพสต์เมื่อ : 
2559-07-17
81777 ผู้เข้าชม
โพสต์เมื่อ : 
2559-04-27
1933 ผู้เข้าชม
โพสต์เมื่อ : 
2562-12-24
1788 ผู้เข้าชม
โพสต์เมื่อ : 
2559-04-27
5796 ผู้เข้าชม
โพสต์เมื่อ : 
2559-04-27
9034 ผู้เข้าชม
โพสต์เมื่อ : 
2559-04-27
14029 ผู้เข้าชม
โพสต์เมื่อ : 
2559-04-27
18083 ผู้เข้าชม
โพสต์เมื่อ : 
2559-04-27
96077 ผู้เข้าชม
โพสต์เมื่อ : 
2559-04-27
77083 ผู้เข้าชม
โพสต์เมื่อ : 
2559-03-30
1 จุลสาร “ผู้ตรวจสอบภายใน” จำนวน 4 เล่ม ต่อ ปี 2 จดหมายข่าว จำนวน 8 ฉบับ ต่อ ปี 3 เป็นแหล่งกลางในการเผยแพร่ผลงานข้อคิดเห็นของสมาชิกให้กว้างขวางออกไปเพื่อที่จะเป็นการยกระดับวิชาชีพ
42745 ผู้เข้าชม
โพสต์เมื่อ : 
2559-03-30
สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย (สตท.) เป็นองค์กรวิชาชีพที่ไม่แสวงหาผลกำไร ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 2531 โดยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบภายในทั้งจากภาคราชการและภาคธุรกิจเอกชน
12532 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์