ข้อมูลวิชาการที่น่าสนใจ

ไม่พบรายการที่คุณค้นหา

Highlight IIAT Annual Conference 2019

ฝากประชาสัมพันธ์

หลักสูตรประจำเดือน หนังสือ & CD แนะนำ

Best Seller
BOOK-01
สำหรับผู้เตรียมสอบ CIA
5,800บาท
หยิบใส่ตะกร้า
New
BOOK-02
สำหรับผู้เตรียมสอบ CIA
5,800บาท
หยิบใส่ตะกร้า
Recommend
New
BOOK-10
มาตรฐานการปฏิบัติงาน ข้อแนะนำในการนำมาตรฐานไปใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ซึ่งผู้ตรวจสอบภายในควรทำความเข้าใจอย่างยิ่ง และในปี 2560 มาตรฐานสากลได้มีการปรับปรุงเนื้อหา เปลี่ยนแปลงมาตรฐาน หลักการปฏิบัติโดยใช้เป็น Implement Guidance (IG) แทน Practice Advisory (PA)
200บาท
หยิบใส่ตะกร้า
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์