What's New

ข้อมูลวิชาการที่น่าสนใจ

ไม่พบรายการที่คุณค้นหา

หลักสูตรประจำเดือน หนังสือ & CD แนะนำ

BOOK-10
มาตรฐานการปฏิบัติงาน ข้อแนะนำในการนำมาตรฐานไปใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ซึ่งผู้ตรวจสอบภายในควรทำความเข้าใจอย่างยิ่ง และในปี 2560 มาตรฐานสากลได้มีการปรับปรุงเนื้อหา เปลี่ยนแปลงมาตรฐาน หลักการปฏิบัติโดยใช้เป็น Implement Guidance (IG) แทน Practice Advisory (PA)
หยิบใส่ตะกร้า
BOOK-03
สำหรับผู้เตรียมสอบ CIA
หยิบใส่ตะกร้า
BOOK-05
ตำราประกอบการศึกษาสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ซึ่งจะเสนอด้วยถ้อยคำที่ง่ายต่อความเข้าใจ
หยิบใส่ตะกร้า
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์