การใช้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจากหน่วยงานภายนอก

การใช้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจากหน่วยงานภายนอก

  • รูปหลัก
ถูกพัฒนาขึ้นโดย The Institute of Internal Auditors (IIA) เหมาะที่จะเป็นแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
225บาท
หยิบใส่ตะกร้า
ซื้อเลย

รายละเอียดสินค้า

หนังสือชุด Global Technology Audit Guide (GTAG) ได้ถูกพัฒนาขึ้นโดย The Institute of Internal Auditors (IIA)เหมาะที่จะเป็นแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

สารบัญ

- บทสรุปผู้บริหาร

- บทนำ

- บทที่ 1 ประเภทของการใช้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจากหน่วยงานภายนอก

- บทที่ 2 วงจรการใช้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจากหน่วยงานภายนอก : การพิจารณาความเสี่ยงและการควบคุม

- บทที่ 3 การให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจากหน่วยงานภายนอก : การพิจารณาความเสี่ยงและการควบคุม

- ผู้เขียนและผู้อ่านทบทวน

- ภาคผนวก A แผนการตรวจสอบวงจรการใช้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจากหน่วยงานภายนอก

- ภาคผนวก B แผนการตรวจสอบการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจากหน่วยงานภายนอก

ราคา 225 บาท
ราคาสมาชิกสมาคม 203 บาท
อัตราค่าส่ง 50 บาท/เล่ม
 6095
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์