การควบคุมการบริหารการเปลี่ยนแปลงและ ติดตั้งซอฟต์แวร์ที่ใช้แก้ไข

การควบคุมการบริหารการเปลี่ยนแปลงและ ติดตั้งซอฟต์แวร์ที่ใช้แก้ไข

  • รูปหลัก
เป็นแนวปฏิบัติ หรือ Practice Guides ที่ IIA จัดทำขึ้นเพื่อชี้ประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับความเสี่ยงและแนวทางการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี
225บาท
หยิบใส่ตะกร้า
ซื้อเลย

รายละเอียดสินค้า

หนังสือชุด Global Technology Audit Guide (GTAG)นี้เป็นแนวปฏิบัติ หรือ Practice Guides ที่ IIA จัดทำขึ้นเพื่อชี้ประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับความเสี่ยงและแนวทางการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี

สารบัญ

- บทสรุปผู้บริหาร

- บทนำ

- ทำไมผู้ตรวจสอบภายในจึงควรใส่ใจกับวิธีการบริหารการเปลี่ยนแปลงขององค์กร

- ความหมายของการบริหารการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

- คำถามอะไรที่ผู้ตรวจสอบภายในควรถามเกี่ยวกับการบริหารการเปลี่ยนแปลงและติดตั้งซอฟต์แวร์ที่ใช้แก้ไข

- ผู้ตรวจสอบภายในควรเริ่มต้นที่ไหน

- ผู้เขียนและผู้อ่านทบทวน

- ภาคผนวก A ตัวอย่างเหตุผลทางธุรกิจสำหรับการบริหารการเปลี่ยนแปลง

- ภาคผนวก B ตัวอย่างแนวการตรวจสอบ

ราคา 225 บาท
ราคาสมาชิกสมาคม 203 บาท
อัตราค่าส่ง 50 บาท/เล่ม
 6307
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์