หนังสือกรอบโครงสร้างการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน

หนังสือกรอบโครงสร้างการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน

  • รูปหลัก
มาตรฐานการปฏิบัติงาน ข้อแนะนำในการนำมาตรฐานไปใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ซึ่งผู้ตรวจสอบภายในควรทำความเข้าใจอย่างยิ่ง และในปี 2560 มาตรฐานสากลได้มีการปรับปรุงเนื้อหา เปลี่ยนแปลงมาตรฐาน หลักการปฏิบัติโดยใช้เป็น Implement Guidance (IG) แทน Practice Advisory (PA)
200บาท
หยิบใส่ตะกร้า

รายละเอียดสินค้า

หนังสือกรอบโครงสร้างการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน

หนังสือมาตรฐานสากลฯ มีการปรับปรุงเนื้อหาใหม่ในปี 2560 ดังนั้น ทางสมาคมฯ 

จึงได้ดำเนินการจัดพิมพ์หนังสือดังกล่าว และเปลี่ยนมาใช้ชื่อเป็น
"หนังสือกรอบโครงสร้างการปฏิบัติงานวิชาชีพ การตรวจสอบภายใน" เพื่อให้สอดคล้องกับเนื้อหา

Practice Advisory (PA) นั้น ปัจจุบันเล่มปรับปรุง 2560 ได้มีการเปลี่ยนแปลงมาตรฐาน
และหลักการปฏิบัติโดยใช้เป็น Implement Guidance (IG) แทน PA

ราคา 200 บาท
ราคาสมาชิกสมาคม 180 บาท
อัตราค่าส่ง 50 บาท/เล่ม
 14854
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์