ซีดีแนวทางการตรวจสอบภายใน

ซีดีแนวทางการตรวจสอบภายใน

  • รูปหลัก
200บาท
หยิบใส่ตะกร้า

รายละเอียดสินค้า

รวบรวมทฤษฎีและปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในไว้อย่างครบถ้วน พร้อมตัวอย่างอธิบายให้เห็นภาพรวมอย่างชัดเจน เหมาะสำหรับเป็นคู่มือของผู้ประกอบวิชาชีพตรวจสอบภายใน และผู้ที่อยู่ในแวดวงการศึกษาด้านการบัญชี

 4756
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์