สั่งหนังสือ

สั่งหนังสือ

CD-02
ซีดี แนวทางการควบคุมภายในที่ดี
200บาท
หยิบใส่ตะกร้า
ซื้อเลย
เข้าชม : 7223
CD-01
CD แนวทางการตรวจสอบภายใน
200บาท
หยิบใส่ตะกร้า
ซื้อเลย
เข้าชม : 7428
BOOK-10
มาตรฐานการปฏิบัติงาน ข้อแนะนำในการนำมาตรฐานไปใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ซึ่งผู้ตรวจสอบภายในควรทำความเข้าใจอย่างยิ่ง และในปี 2560 มาตรฐานสากลได้มีการปรับปรุงเนื้อหา เปลี่ยนแปลงมาตรฐาน หลักการปฏิบัติโดยใช้เป็น Implement Guidance (IG) แทน Practice Advisory (PA)
200บาท
หยิบใส่ตะกร้า
ซื้อเลย
เข้าชม : 15267
ฺBOOK-09
เป็นแนวปฏิบัติ หรือ Practice Guides ที่ IIA จัดทำขึ้นเพื่อชี้ประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับความเสี่ยงและแนวทางการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี
225บาท
หยิบใส่ตะกร้า
ซื้อเลย
เข้าชม : 6306
BOOK-06
หนังสือชุด Global Technology Audit Guide (GTAG) หรือแนวทางการตรวจสอบเทคโนโลยีในระดับสากล
200บาท
หยิบใส่ตะกร้า
ซื้อเลย
เข้าชม : 8691
BOOK-07
ถูกพัฒนาขึ้นโดย The Institute of Internal Auditors (IIA) เหมาะที่จะเป็นแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
225บาท
หยิบใส่ตะกร้า
ซื้อเลย
เข้าชม : 6093
BOOK-05
ตำราประกอบการศึกษาสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ซึ่งจะเสนอด้วยถ้อยคำที่ง่ายต่อความเข้าใจ
250บาท
หยิบใส่ตะกร้า
ซื้อเลย
เข้าชม : 11229
New
BOOK-03
สำหรับผู้เตรียมสอบ CIA
8,100บาท
หยิบใส่ตะกร้า
ซื้อเลย
เข้าชม : 12628
New
BOOK-02
สำหรับผู้เตรียมสอบ CIA
5,800บาท
หยิบใส่ตะกร้า
ซื้อเลย
เข้าชม : 16826
New
BOOK-01
สำหรับผู้เตรียมสอบ CIA
5,800บาท
หยิบใส่ตะกร้า
ซื้อเลย
เข้าชม : 19064
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์