หลักสูตรประจำเดือน หนังสือ & CD แนะนำ

Recommend
BOOK-02
สำหรับผู้เตรียมสอบ CIA
5,800บาท
Add To Cart
Buy Now
CD-02
ซีดี แนวทางการควบคุมภายในที่ดี
200บาท
Add To Cart
Buy Now
ฺBOOK-09
เป็นแนวปฏิบัติ หรือ Practice Guides ที่ IIA จัดทำขึ้นเพื่อชี้ประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับความเสี่ยงและแนวทางการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี
225บาท
Add To Cart
Buy Now
Create a website for free Online Stores