หลักสูตรประจำเดือน หนังสือ & CD แนะนำ

CD-01
CD แนวทางการตรวจสอบภายใน
200บาท
Add To Cart
New
BOOK-03
สำหรับผู้เตรียมสอบ CIA
8,100บาท
Add To Cart
ฺBOOK-09
เป็นแนวปฏิบัติ หรือ Practice Guides ที่ IIA จัดทำขึ้นเพื่อชี้ประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับความเสี่ยงและแนวทางการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี
225บาท
Add To Cart
Create a website for free Online Stores