หลักสูตรประจำเดือน หนังสือ & CD แนะนำ

BOOK-10
มาตรฐานการปฏิบัติงาน ข้อแนะนำในการนำมาตรฐานไปใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ซึ่งผู้ตรวจสอบภายในควรทำความเข้าใจอย่างยิ่ง และในปี 2560 มาตรฐานสากลได้มีการปรับปรุงเนื้อหา เปลี่ยนแปลงมาตรฐาน หลักการปฏิบัติโดยใช้เป็น Implement Guidance (IG) แทน Practice Advisory (PA)
200บาท
Add To Cart
CD-01
CD แนวทางการตรวจสอบภายใน
200บาท
Add To Cart
CD-02
ซีดี แนวทางการควบคุมภายในที่ดี
200บาท
Add To Cart
Create a website for free Online Stores