หลักสูตรประจำเดือน หนังสือ & CD แนะนำ

New
BOOK-01
สำหรับผู้เตรียมสอบ CIA
5,800บาท
Add To Cart
ฺBOOK-09
เป็นแนวปฏิบัติ หรือ Practice Guides ที่ IIA จัดทำขึ้นเพื่อชี้ประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับความเสี่ยงและแนวทางการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี
225บาท
Add To Cart
BOOK-06
หนังสือชุด Global Technology Audit Guide (GTAG) หรือแนวทางการตรวจสอบเทคโนโลยีในระดับสากล
200บาท
Add To Cart
Create a website for free Online Stores