สมัครอบรม เดือนกันยายน ปี 64

สมัครอบรม เดือนกันยายน ปี 64

เดือน กันยายน

วันที่อบรม หลักสูตร รายละเอียด

อัตราค่าอบรม

สมัครอบรม กำหนดการ

18

Engatement Working Program Development

Documentation, product icon

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
ข่าวรับสมัครงาน – กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ
soon

15-16

Quality Assurance and Improvement Program (QAIP)

Documentation, product icon รูปภาพที่เกี่ยวข้อง ข่าวรับสมัครงาน – กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ soon
11-12 Risk Based Audit
Documentation, product icon รูปภาพที่เกี่ยวข้อง ข่าวรับสมัครงาน – กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ soon

***กรณีขอใบเเจ้งหนี้/ใบเสนอราคา แจ้งได้ที่ e-mail : [email protected]***

***ท่านสามารถคลิกดูรายละเอียดได้ที่ Documentation, product icon รูปภาพที่เกี่ยวข้อง ข่าวรับสมัครงาน – กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ 

    โพสต์เมื่อ :
    2563-10-09
     2020
    ผู้เข้าชม
    สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์