สมัครอบรม เดือนพฤศจิกายน ปี 64

สมัครอบรม เดือนพฤศจิกายน ปี 64

เดือน พฤศจิกายน

วันที่อบรม หลักสูตร รายละเอียด

อัตราค่าอบรม

สมัครอบรม กำหนดการ
2 Ethical Audit

Documentation, product icon

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง ข่าวรับสมัครงาน – กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ soon
4 Compliance Audit Documentation, product icon รูปภาพที่เกี่ยวข้อง ข่าวรับสมัครงาน – กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ soon
9-12,16-18 Fundamentals for New Auditor Documentation, product icon รูปภาพที่เกี่ยวข้อง ข่าวรับสมัครงาน – กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ soon
22-24 Fraud Audit Documentation, product icon รูปภาพที่เกี่ยวข้อง ข่าวรับสมัครงาน – กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ soon
18 ธันวาคม 64 ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับผู้ตรวจสอบภายใน (Corporate Tax for Internal Auditor) Documentation, product icon
(Coming soon)
รูปภาพที่เกี่ยวข้อง ข่าวรับสมัครงาน – กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ soon

***กรณีขอใบเเจ้งหนี้/ใบเสนอราคา แจ้งได้ที่ e-mail : [email protected]***

***ท่านสามารถคลิกดูรายละเอียดได้ที่ Documentation, product icon รูปภาพที่เกี่ยวข้องข่าวรับสมัครงาน – กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ

    โพสต์เมื่อ :
    2563-10-16
     6376
    ผู้เข้าชม
    สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์