หลักสูตร Online ปี 2564

หลักสูตร Online ปี 2564


มกราคม
หลักสูตร Understanding the financial reporting (Part I)  
กุมภาพันธ์ 
หลักสูตร WFH PERFORMANCE AUDITING จากชั่วคราวสู่โมเดลปฏิบัติงานใหม่รองรับโควิด-19 ระลอก
หลักสูตร พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) สำหรับผู้ตรวจสอบภายใน
หลักสูตร การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตระหว่างวางแผนการตรวจสอบ
(Engagement Planning: Assessing Fraud Risks)
หลักสูตร COVID-19 Management Evaluation (ADVISING) Auditing ประเมินการบริหารในสถานการณ์วิกฤต

มิถุนายน
♦ หลักสูตร Adopting data science & automation in internal audit 
♦ หลักสูตร Fraud & IA วันที่ 11 มิถุนายน 2564

♦ หลักสูตร การทำ Agile Auditing ให้ง่ายในเชิงปฏิบัติ วันที่ 24 มิถุนายน 2564
กรกรฎาคม
♦ หลักสูตร ความสำคัญของหน่วยงาน Compliance  Open Now!
สิงหาคม
♦ หลักสูตร Internal Audit Procedures วันที่ 3-4 สิงหาคม 2564 Open Now!
♦ หลักสูตร Understanding the financial reporting (Part II) วันที่ 8 สิงหาคม 2564 Open Now!

♦ หลักสูตร Fundamentals for New Auditor วันที่ 17-20,23-25 สิงหาคม 2564 Open Now!

♦ หลักสูตร Audit Working Paper and Audit Evidence วันที่ 31 สิหาคม 2564 Open Now!


 

โพสต์เมื่อ :
2564-01-14
 6829
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์