หลักสูตร Online ปี 2564

หลักสูตร Online ปี 2564


กรกรฎาคม
♦ หลักสูตร ความสำคัญของหน่วยงาน Compliance
สิงหาคม
♦ หลักสูตร Internal Audit Procedures วันที่ 3-4 สิงหาคม 2564 
♦ หลักสูตร Understanding the financial reporting (Part II) วันที่ 8 สิงหาคม 2564

♦ หลักสูตร Fundamentals for New Auditor วันที่ 17-20,23-25 สิงหาคม 2564 
♦ หัวข้อ Internal​ audit​ Modernisation วันที่ 19 สิงหาคม 2564 FREE

♦ หลักสูตร Audit Working Paper and Audit Evidence วันที่ 31 สิหาคม 2564 

กันยายน
♦ หลักสูตร Risk Based Audit วันที่ 11- 12 กันยายน 2564 
♦ หลักสูตร Quality Assurance and Improvement Program (QAIP) วันที่ 15-16 กันยายน 2564
♦ หลักสูตร Engagement Working Program Development วันที่ 18 กันยายน 2564 
♦ หัวข้อ Internal​ audit​ New world วันที่ 22 กันยายน 2564 
ตุลาคม

♦ หลักสูตร Audit Report Writing วันที่ 5 - 6 ตุลาคม 2564
♦ หลักสูตร Understanding the financial reporting (Part I) วันที่ 30 ตุลาคม 2564 Open Now!
พฤศจิกายน 
♦ หลักสูตร Ethical Audit วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 (แจ้งเลื่อนวันอบรมเป็นวันที่ 31 ตุลาคม 2564) Open Now!
♦ หลักสูตร Compliance Audit วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 Open Now!
♦ หลักสูตร Fundamentals for New Auditor วันที่ 9-12,16-18 พฤศจิกายน 2564 Open Now!
♦ หลักสูตร Fraud Audit วันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2564Open Now!
♦ หลักสูตร ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับผู้ตรวจสอบภายใน (Corporate Tax for Internal Auditor) วันที่ 18 ธันวาคม 2564
Open Now!
โพสต์เมื่อ :
2564-01-14
 13672
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์