IA Clinic 1/2021

IA Clinic 1/2021  • สมัตรเข้ารับฟังเสวนาหัวข้อ " กรอบความสามารถในหน้าที่ของตรวจสอบภายใน "
เอกสารประกอบการเสวนา

แบบประเมิน
   - แบบประเมินเสวนา IA Clinic 1/2021 “ กรอบความสามารถในหน้าที่ของตรวจสอบภายใน ”INTERNAL AUDIT COMPETENCY FRAMEWORK
โพสต์เมื่อ :
2564-02-23
 3491
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์