ตารางประจำปี 2565 Onsite

ตารางประจำปี 2565 Onsite

กรุณาเลือกหลักสูตรที่ท่านต้องการเข้าร่วมอบรม ***คลิกที่วันที่***

หลักสูตร พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค ก.ย.
Beginner Track : IIA
Control Self-Assessment: An Introduction        
 Consulting Activities, Skills, Attitudes     6-7  
 Analyzing and Improving Business Processes  NEW 10-11      
Beginner Track  :  IIAT
 Engagement  Working Program Development    
 Audit Report Writing      
 Audit Working Paper and Audit Evidence        31
 Ethical Audit    18  
 Fundamentals  for New Auditor    19-22,
25-27
 
 Internal Audit Procedures        9-10   
 Sampling for Internal Auditors          
 Financial Auditing for Internal Auditors or Non Accountants     24-25  
Professional Track   :   IIA
Audit Manager Tools and Techniques       16-19   
Tools & Techniques II Lead Auditor NEW   7-10    
Auditor-in-charge Tools and Techniques 24-27 6-7,9-10     
Leadership Skill for Auditors          
Advanced Risk-based Auditing  NEW          1-2
Performing an Effective Quality Assessment  NEW          13-14
Professional Track  :  IIAT
Quality Assurance and Improvement Program (QAIP)        22-23
Analytical Thinking for Professional Internal Auditor 20-21    26-27   
Fraud Audit 28-30    27-29
Risk Based Audit   18-19    9-10
หลักสูตรประกาศนียบัตรฯ รับสมัคร + ชำระเงิน อบรมวันที่
CPIAT รุ่นที่ 67  ปิดรับสมัคร 5 มี.ค. - 25 มิ.ย. 65
CPIAT รุ่นที่ 68 ปิดรับสมัคร 26 มี.ค. - 17 ก.ค. 65
CPIAT รุ่นที่ 70 1 - 30 มิ.ย. 65 30 ก.ค. - 13 พ.ย. 65
CPIAT รุ่นที่ 71 1 - 30 ก.ค. 65 20 ส.ค. - 27 พ.ย. 65
CPIAT Examination   รับสมัคร + ชำระเงิน อบรมวันที่
สอบ CPIAT 1/2565 1-30 เม.ย. 65 29 พ.ค. 65
สอบ CPIAT 2/2565

1-31 ส.ค. 65

18 ก.ย. 65
ติว CPIAT รับสมัคร + ชำระเงิน อบรมวันที่
ติว CPIAT ครั้งที่ 1/2565 - -
ติว CPIAT ครั้งที่ 2/2565 Online Coming soon Part1 : 20-21 ส.ค. 65
Part2 : 27-28 ส.ค. 65
ติว CIA รับสมัคร + ชำระเงิน อบรมวันที่
ติว CIA Part 1 Online Coming soon 16 , 23 ก.ค. 65
ติว CIA Part 2 Online Coming soon 17 , 24 ก.ย. 65
ติว CIA Part 3 Coming soon Coming soon

โพสต์เมื่อ :
2564-11-25
 7885
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์