ตารางประจำปี 2565 Onsite

ตารางประจำปี 2565 Onsite

กรุณาเลือกหลักสูตรที่ท่านต้องการเข้าร่วมอบรม ***คลิกที่วันที่***

หลักสูตร ก.ย. ต.ค. พ.ย.
Beginner Track : IIA
Control Self-Assessment: An Introduction    26-27  
Consulting Activities, Skills, Attitudes    
 Analyzing and Improving Business Processes  NEW      
Beginner Track  :  IIAT
 Engagement  Working Program Development  
 Audit Report Writing   5-6 
 Audit Working Paper and Audit Evidence  
Compliance Audit   3
 Fundamentals  for New Auditor    15-18,21-23 
 Internal Audit Procedures   
 Sampling for Internal Auditors   11  
 Financial Auditing for Internal Auditors or Non Accountants  
Professional Track   :   IIA
Audit Manager Tools and Techniques  
Tools & Techniques II Lead Auditor NEW  
Auditor-in-charge Tools and Techniques    
Leadership Skill for Auditors   18-21 
ยกเลิก
Professional Track  :  IIAT
Analytical Thinking for Professional Internal Auditor 23-24
Fraud Audit 27-29
Risk Based Audit  9-10 

หลักสูตร NEW ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
เสวนา: Governance: Key to a Successful Organization (หลักการสู่ความสำเร็จขององค์กร)

8

สตท.เเจ้งเลื่อน

Coming soon

“Fraud investigation skills & techniques for Internal Auditors” ทักษะและทคนิคการสอบสวนทุจริต

        1,8,15

Privacy and Personal Data Protection Fundamentals for Auditors (พื้นฐานด้านการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับผู้ตรวจสอบ)

7-8 
สตท. แจ้งเลื่อน
12-13

Roadmap to Certified Internal Auditor

  19  ข้อกำหนดปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตของ IIA ที่มีต่อคณะกรรมการตรวจสอบ Coming soon
ปี 2566


กรุณาเลือกหลักสูตรที่ท่านต้องการเข้าร่วมอบรม ***คลิกที่วันที่***
หลักสูตรประกาศนียบัตรฯ รับสมัคร + ชำระเงิน อบรมวันที่
CPIAT รุ่นที่ 67  ปิดรับสมัคร 5 มี.ค. - 25 มิ.ย. 65
CPIAT รุ่นที่ 68 ปิดรับสมัคร 26 มี.ค. - 17 ก.ค. 65
CPIAT รุ่นที่ 70 ปิดรับสมัคร 30 ก.ค. - 13 พ.ย. 65
CPIAT รุ่นที่ 71

ปิดรับสมัคร

20 ส.ค. - 26 พ.ย. 65
CPIAT รุ่นที่ 72

ปิดรับสมัคร

8 ต.ค. 65 -12 ก.พ 66
CPIAT Examination  

รับสมัคร + ชำระเงิน

อบรมวันที่
สอบ CPIAT 1/2565

ปิดรับสมัคร

29 พ.ค. 65
สอบ CPIAT 2/2565

ปิดรับสมัคร

25 ก.ย. 65
สอบ CPIAT 3/2565

4-25 พ.ย. 65

18 ธ.ค. 65

โพสต์เมื่อ :
2564-11-25
 16353
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์