เปิดรับสมัคร หลักสูตร CPIAT รุ่นที่ 72

เปิดรับสมัคร หลักสูตร CPIAT รุ่นที่ 72◊ เปิดรับสมัคร วันที่ 22 ส.ค. 65 เวลา 10.00 น.
กำหนดการ
ที่มาโครงการ
แผนที่โรงแรม
การสอบวุฒิบัตรCPIAT
สมัครสมาชิกใหม่

แบบต่ออายุสมาชิก


***หมายเหตุ: 1.นับจากวันที่เปิดรับสมัคร หากมีจำนวนผู้สมัครครบตามจำนวน สตท.จะขอปิดรับสมัครทันที
                     2.หากต้องการใบเเจ้งหนี้/ใบเสนอราคา/ชำระเงิน กรุณาแจ้งมายัง E-Mail : [email protected]
                     3.ท่านที่สมัครสมาชิกแล้ว แต่ยังไม่ได้เลขสมาชิก ให้กรอกตรงเลขสมาชิกว่า "กำลังสมัครสมาชิก"
                     4.หากต้องการข้อมูลหรือส่งเอกสาร หลักฐานการสมัครสมาชิก กรุณาแจ้งมายัง E-Mail : [email protected]

โพสต์เมื่อ :
2565-06-11
 4327
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์