top of page

มาตรฐานการสากลใหม่ ปี 2567

อัปเดตเมื่อ 25 ม.ค.สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย ขอเชิญชวนสมาชิกและผู้ที่สนใจ ตรวจสอบรายละเอียดของมาตรฐานสากลฉบับใหม่ประจำปี 2567 (ฉบับภาษาอังกฤษ) ได้แล้วที่ลิ้งด้านล่าง โดยสมาคมฯ จะดำเนินการแปลเป็นภาษาไทย เมื่อแปลและตรวจทานเสร็จสิ้นจะดำเนินการเผยแพร่ให้ทราบต่อไปทั้งนี้ทาง IIA ยังได้เผยแพร่รายการการดำเนินการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานใหม่ สรุปการดำเนินการที่คณะกรรมการมาตรฐานการตรวจสอบภายใน (International Internal Audit Standards Board) ได้ศึกษาและวิจัย รวมถึงพิจารณาความเห็นของเหล่าผู้ตรวจสอบภายในทั่วโลก จนดำเนินการปรับปรุงมาตรฐานสากลแล้วเสร็จ สมาชิกและผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดของรายงานดังกล่าว (ฉบับภาษาอังกฤษ) ได้ที่ลิ้งด่านล่างติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

ฝ่ายกิจการต่างประเทศและวุฒิบัตร

อีเมล : academic@theiiat.or.th

โทร : 02-712-9124-7 ต่อ 109

ดู 2,022 ครั้ง0 ความคิดเห็น

โพสต์ล่าสุด

ดูทั้งหมด

Comments


bottom of page