top of page

รับสมัครนักตรวจสอบภายในระดับกลาง
สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (TCCT) เป็นหน่วยงานของรัฐประเภทอื่น ที่ไม่ใช่นิติบุคคลหรือส่วนราชการ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักตรวจสอบภายในระดับกลาง โดยมีรายละเอียด รายละเอียด --> คลิกดู 346 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page