top of page

โครงการเยี่ยมชมศึกษาดูงาน สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ถ.แจ้งวัฒนะ จ.นนทบุรี (2CPE)


วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2567  เวลา 13.30 – 15.30 น   


On-site 30 ที่นั่ง เท่านั้น

link สำหรับลงทะเบียน Click ==> https://forms.gle/xEbbHBb8tLALTDbe8


กำหนดการเยี่ยมชม

กำหนดการเยี่ยมชม
.pdf
ดาวน์โหลด PDF • 153KB

หากท่านได้สิทธิ์เข้าร่วมโครงการเยี่ยมชมศึกษาดูงาน สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

สมาคมฯ จะส่ง e-mail กลับไปภายในวันที่ 15 ก.ค. 67

*** กรณีขอยกเลิก กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนวันศึกษาดูงาน 7 วัน ***


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

ฝ่ายฝึกอบรม

โทร 0970954949


ดู 167 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page