top of page

IIA Webinar Playback Library

อัปเดตเมื่อ 9 มี.ค. 2566
ใหม่! IIA Webinar Playback Library พร้อมให้ใช้งานแล้ว

ฟรี ! สำหรับสมาชิก ทาง IIA เปิดให้สมาชิกสามารถใช้เว็บ IIA Webinar Playback Library เพื่อพัฒนาความรู้ทางด้านการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับหัวข้อ เช่น คู่มือการปฏิบัติงาน ความคิดของผู้นำระดับโลก การนำเสนอ และอื่น ๆ


หากไม่ได้มีระบุไว้ว่า webinar playback ตัวนั้นๆได้ CPE เท่าไร ถือว่า webinar ตัวนั้นๆ จะได้ 1 CPE / video


** สมาชิกต้องใช้ Account ที่ใช้เข้าเว็บไซต์ IIA Global ** 2022 IIA Webinar Archive CLICK HERE!**********************

ดู 292 ครั้ง0 ความคิดเห็น

โพสต์ล่าสุด

ดูทั้งหมด

IPPF evolution

コメント


bottom of page